Historia książki

Jak powstawały pierwsze książki?

Jak wiadomo, pismo zostało wynalezione przez Sumerów trzy tysiące lat temu, ale pojedynczych zapisanych w ten sposób tabliczek nie możemy określać jako książkę. Pierwsze książki w naszym dzisiejszym rozumieniu powstawały w średniowieczu na zachodzie Europy. Były to dzieła przepisywane ręcznie przez grupę wykształconych zakonników, a powstawały w języku łacińskim, który uznawano wówczas za jedyny odpowiedni do tych celów. Z uwagi na ten sposób spisywania, jedna książka mogła być dziełem życia danego zakonnika, a jego praca niweczona była nawet pojedynczym kleksem. Oprócz liter zawierała ona barwne rysunki, obrazujące to, o czym mówi tekst. Główną tematyką tego rodzaju książek była oczywiście wiara – w większości nowo przepisywane dzieła to były kolejne kopie Biblii, czasami zdarzały się również różne księgi liturgiczne.

Ważne w tym okresie stały się także kroniki oraz roczniki, czyli księgi, które miały na celu dokumentować ówczesne wydarzenia, a dzisiaj są głównym źródłem wiedzy historycznej o tamtych czasach. W pierwszej fazie rozwoju piśmiennictwa w średniowieczu używano wyłącznie pergaminu, później pojawił się papier. Do Polski książki dotarły wraz z rozwojem chrześcijaństwa na terenach naszego państwa. Do kraju Mieszka I zaczęli napływać wykształceni w umiejętność czytania i pisania zakonnicy. Z czasem produkcją książek zaczęli zajmować się także świeccy tzw. katedraliści, a zawód polegający na przygotowanie pisanych rękodzieł nazwano kaligrafem.

Jan Gutenberg – opracowanie czcionki drukarskiej

Pismo zupełnie zrewolucjonizował wynalazek Jana Gutenberga, który opracował czcionkę drukarską. W latach 1452-1455 wydrukował on Biblię, czym poczynił krok milowy w kierunku rozwoju książki. Z czasem zaczęły powstawać kolejne drukarnie w całej Europie, zniknęła więc konieczność przepisywania książek ręcznie. Wynalazek ulepszył zdecydowanie dostępność książek, czyniąc ją bardziej powszechną i tańszą, dzięki czemu pozwolić sobie na nią mogli nawet niektórzy ludzie stanów niższych. Wkrótce porzucono łacinę – rozpoczęto wydruk w językach narodowych.

Możesz również polubić…