Jak skup makulatury może wpływać na środowisko?

Segregacja śmieci ma bardzo istotne znaczenie we współczesnym świecie, gdzie tych śmieci produkuje się co dnia naprawdę ogromne ilości (w Polsce w 2010 roku przydało na jedną osobę 4 000 kg śmieci). Gdyby nie umieszczanie ich w specjalnych pojemnikach a potem wywożenie w odpowiednie miejsca i przetwarzanie tego, co się da, cały świat byłby jednym wielkim wysypiskiem. Dlatego tworzenie odpowiednich skupów do umieszczania odpadów z poszczególnych tworzyw, skąd nadal mogą wędrować do fabryk recyklingowych i przetwórni surowców wtórnych, jest zawsze bardzo dobrym pomysłem.

Skup makulatury- jakie korzyści niesie dla środowiska?

Przykładem takiego miejsca może być skup makulatury, gdzie gromadzone są stare gazety i czasopisma, zniszczone książki, których ktoś chce się pozbyć a także wszelkiego rodzaju opakowania kartonowe, tekturowe oraz pojedyncze druki, tj. ulotki, foldery, gazetki. Dobrze jest, gdy taki punkt skupu surowców wtórnych podejmuje współpracę, np. z punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Taką działalność prowadzi skup książek/makulatury z Warszawy: https://skupujemyksiazki.pl/

Skup makulatury ma niewątpliwie pozytywny wpływ na środowisko. Ten wpływ można zauważyć również w innych kwestiach działalności skupu:

– Następuje w nim kolejna segregacja odpadów, która dzieli papier na ten zadrukowany bądź nie, na pokryty substancjami chemicznymi bądź czysty – tak posegregowane surowce wtórne trafiają do odpowiednich przetwórni, gdzie są ponownie wykorzystywane zgodnie ze swoimi właściwościami.

– Im więcej przetworzonej makulatury, tym większa jest oszczędność dla naturalnych zasobów środowiska, gdyż przy nowej produkcji nie trzeba korzystać z nowych surowców, tylko wykorzystywać te już zgromadzone.

– Oddanie makulatury do skupu to lepszy pomysł ochrony środowiska, niż na przykład spalenie tych odpadów. Nadruki zawierają często farby, które przy spalaniu dostając się do atmosfery są dla niej niezwykle szkodliwe i degradujące.

– Korzystnym dla środowiska przy oddawaniu tego typu odpadów jest również nie zaleganie śmieci oraz brak powstawania dzikich wysypisk, dzięki czemu środowisko jest czystsze.

– Ochrona środowiska następuje także poprzez mniejsze zużycie energii do produkcji wykorzystującej przetwórstwo.

Możesz również polubić…