Jak wydać czasopismo branżowe?

Sprawny i skuteczny marketing nie zamyka się w dobrej reklamie i strategii pozyskiwania klientów. Firmy coraz częściej decydują się na wdrożenie innych metod budowania zaufania, renomy i lojalności wśród grupy docelowej. Klienci z kolei doceniają, że mogą być na bieżąco informowani o ofertach przedsiębiorstwa i śledzą postępy rozwoju. Przedsiębiorstwo, które wdroży narzędzie marketingowe, jakim jest czasopismo branżowe zyskuje skuteczną metodę do angażowania klientów w sprawy firmy. Przypomina o sobie i trafia stricte do obranej grupy docelowej. Z takim narzędziem pozyskuje grono stałych klientów, którzy będą systematycznie napędzali sprzedaż produktów lub usług.

Jak skorzystać z możliwości wydania własnego czasopisma branżowego? 

Rejestracja czasopisma

Kroki, które dzielą Twoją firmę od niezliczonych korzyści płynących z dystrybucji własnego czasopisma branżowego to kilka etapów, z których składa się cały proces. Pierwszym i obowiązkowym warunkiem jest prawne zarejestrowanie czasopisma w oparciu o prawo prasowe, które reguluje Ustawa z dnia 24 stycznia 1984 r. Czasopismo należy zarejestrować w Sądzie Okręgowym na terenie, na którym ma ono zostać dystrybuowane. Ważne jest, żeby czasopismo miało unikalny tytuł i nie nawiązywało do innych tytułów. Najlepszym rozwiązaniem jest aby czasopismo tytułem miało wiele wspólnego z nazwą przedsiębiorstwa czy branżą w obrębie jakiej działa. Analiza grupy docelowej jest istotna, aby dać jej to czego oczekują od firmy. Informacje o zmianach, wygranych przetargach czy konkursach, zdobytych certyfikatach lub wprowadzeniu nowych usług do oferty.

Wybór formy prawnej

Następny jest wybór formy prawnej spółki, osoby fizycznej czy fundacji. Wniosek o rejestracje zawiera nazwę pisma, dokładny adres oraz informacje o danych osobowych redaktora naczelnego. Na dane osobowe składają się: imiona i nazwisko, nr PESEL, adres zamieszkania. W kolejnym punkcie określa się nazwę wydawcy, jego siedzibę i dokładny adres. Zależnie od tego z jaką systematycznością czasopismo branżowe będzie wydawane, należy określić jego częstotliwość. Wniosek najlepiej uzupełnić o załączniki: kserokopię dowodu osobistego i pisemne oświadczenie redaktora naczelnego, która jest skonstruowana na podstawie ustawy. Opłata, jaką należy uiścić za złożenie wniosku wynosi 40 złotych w formie przelewu na rachunek bankowy sądu. Sąd okręgowy w ciągu 30 dni rozpatruje wniosek i w tym kroku możemy już zacząć wydawać czasopismo branżowe.

Publikacja czasopisma branżowego

W tworzenie pisma powinny zaangażować się osoby odpowiedzialne za poszczególne zespoły i zmiany w firmie oraz osoby zobowiązane do działań marketingowych. Czasopismo branżowe ma pozytywne skutki na wzrost sprzedaży produktów lub usług w momencie, kiedy dostarcza rzetelnych i interesujących informacji. Dlatego tak ważne jest, żeby skrupulatnie określić  rzeczywiste oczekiwania klientów. Jaki charakter ma przedsiębiorstwo? Czy artykuły będą poradnikami czy artykułami specjalistycznymi? Warto zastanowić się nad odpowiedzią na te pytania oraz na łamach pisma pokazać jak wygląda praca w takim przedsiębiorstwie. Dobrze jest zaznajomić odbiorcę od kuchni, z jakim rodzajem biznesu ma do czynienia. Pokazanie szacunku względem pracowników i klienta to marketingowy graal.

Dowiedz się Więcej

Możesz również polubić…