Jaka stawka VAT dla książek?

Jak donoszą najnowsze wieści – od 1 stycznia zmianie mają ulec stawki podatku VAT. Zgodnie z nowymi założeniami podstawowymi stawkami będą 23%, 8 % oraz 5%. Jak zatem będą wyglądały stawki VAT w przypadku sprzedaży książek oraz działalności czasopism?

Kto będzie korzystać z pięcioprocentowej stawki VAT?

Nowy projekt ustawy okołobudżetowej zakłada, że stawką 5-procentową mogą być objęte tylko konkretne czasopisma i konkretne książki. Te pozycje muszą spełniać pewne kryteria, aby można było rozliczać się ze sprzedaży w taki właśnie sposób i czerpać korzyści z możliwości odprowadzania niewielkiego podatku.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, z 5% VAT’u będą mogły korzystać:

  • Czasopisma specjalistyczne – drukowane wydawnictwa periodyczne objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902 oraz oznaczone symbolem ISSN.
  • Książki drukowane – oznaczone symbolami ISBN.
  • Mapy, wydawnictwa w alfabecie Braille’a, nut – również oznaczone symbolem ISBn
  • Książki elektroniczne – wydawane na taśmach, dyskach i innych nośnikach, oznaczonych symbolem ISBN

To wyjaśnienie jest jednak bardzo ogólnikowe, skrótowe – wszystkie konkretne zasady dotyczące rozliczania się i podatku od usług związanych treścią są określone w ustawie i warto się z nimi bardzo dokładnie zapoznać.

Bardzo istotne są bowiem elementy takie jak:

  • Poruszana tematyka – inaczej będzie się rozliczać na przykład książki traktujące o kulturze czy społeczeństwie, inaczej periodyki ogólne, a jeszcze inaczej chociażby publikacje o charakterze pornograficznym.
  • Objętość – inaczej podchodzi się do publikacji nastawionej na treść, a inaczej do takiej, gdzie sporą ilość zajmują na przykład fotografie.
  • Styl i przeznaczenie – nieco inaczej traktuje się pozycje nastawione na porady, pozycje będące powieściami, a inaczej na przykład gazetki.

W związku z powyższym – dla przykładu czasopisma inne niż specjalistyczne, choćby gazety drukowane na nośnikach będą opodatkowane VAT’em na poziomie 8 procent, podczas gdy stawką 23-procentową będą opodatkowane wszystkie pozycje nieoznaczone symbolem ISBN. Z tej zasady wyłącza się jednak książki i czasopisma specjalistyczne, które załapią się na VAT 0%.

Możesz również polubić…