Lista kwartalników w Polsce

Kwartalnik: “Krakowski Przegląd Notarialny”

Wydawca: Izba Notarialna w Krakowie

Skład kwartalnika studio Grafpa

 

Kwartalnik publikacji: “Artluk”

Wydawca: Związek Polskich Artystów Plastyków

 

Kwartalnik:”Arytmia”

Wydawca: Stowarzyszenie Kulturalne Paryż

 

Kwartalnik:”Autoportret”

Wydawca: Małopolski Instytut Kultury

 

Kwartalnik:”Barbakan”

Wydawca: PTTK O.Warszawa-Śródmiescie

 

Kwartalnik:”Borussa”

Wydawca: Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa “Borussia”

 

Kwartalnik:”Cegła”

Wydawca: Stowarzyszenie Na Rzecz Wspierania Młodych Artystów GRAWITON (www.mlodziartysci.org)

 

Kwartalnik:”Języki Obce w Szkole”

Wydawca: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

 

Kwartalnik:”Kwartalnik Filmowy”

Wydawca: Instytut Sztuki PAN

 

Kwartalnik:”Koszykówka”

Wydawca: Polski Związek Koszykówki

 

Kwartalnik:”Kreator-Projekty”

Wydawca: KRN media sp. z o.o.

 

Kwartalnik:”Impresje”

Wydawca: Fundacja PRO ARTE

 

Kwartalnik:”Nowa Okolica Poetów”

Wydawca: Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu w Rzeszowie

 

Kwartalnik:”Kwartalnik Architektury i Urbanistyki”

Wydawca: Komitet Architektury i Urbanistyki PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa PAN

 

Kwartalnik:”Ochrona Zabytków”

Wydawca: Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

Kwartalnik:”Czas Fantastyki”

Wydawca: Prószyński Media Sp. z o.o.

 

Kwartalnik:”Małżeństwo i Rodzina”

Wydawca: Zofia Dąbrowska

 

Kwartalnik:”Herito”

Wydawca: Międzynarodowe Centrum Kultury

 

Kwartalnik:”Postępy Astronomii”

Wydawca: Polskie Towarzystwo Astronomiczne

 

Kwartalnik:”Prokurator”

Wydawca: Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej

 

Kwartalnik:”Dysonanse”

Wydawca:„Dysonanse” i Stowarzyszenie Polskich Artystów Muzyków, O/Katowice

 

Kwartalnik:”Nietak-t”

Wydawca: Fundacja “Teatr Nie-Taki”

 

Kwartalnik:”Gutenberg”

Wydawca: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga

 

Kwartalnik:”Exit”

Wydawca: Fundacja EXIT

 

Kwartalnik:”Magazyn Chrześcijański „Cel””

Wydawca: Fundacja Nadzieja dla Przyszłości

 

Kwartalnik:”Gitara”

Wydawca: Rosetti Sp. z o.o.

 

Kwartalnik:”Eos”

Wydawca: Polskie Towarzystwo Filologiczne

 

Kwartalnik:”Opcje”

Wydawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych

 

Kwartalnik:”Pionierzy”

Wydawca: Stowarzyszenie Pionierów Zielonej Góry

 

Kwartalnik:”Fabryka Silesia”

Wydawca: Regionalny Ośrodek Kultury w Katowicach

Możesz również polubić…