Podstawowe zasady dotyczące składu czasopism

Trzymając w rękach dowolne czasopismo mamy przed sobą efekt pracy wielu specjalistów: grafików, dziennikarzy, redaktorów, korektorów ale także składaczy, etc… Jak więc powstaje czasopismo? I co to właściwie jest? Lekturę artykułu warto rozpocząć od zapoznania się z kilkoma terminami poligraficznymi:

  • Adjustacja – przygotowanie materiału tekstowego do druku
    redakcyjna – merytoryczne i stylistyczne opracowanie treści
    techniczna – oznaczenia, uwagi oraz wskazówki techniczne dotyczące sposobu składania, łamania tekstu i drukowania
  • Program DTP – program komputerowy będący narzędziem pracy składacza, służy m. in. do układania (łamania) tekstu w kolumny
  • Tytuł – nazwa utworu. W czasopiśmie odnosi się do całego wydawnictwa lub poszczególnych artykułów
  • Druk – proces sporządzania odbitek z formy drukowej przy użyciu farb graficznych do tego przeznaczonych

Zacznijmy od podstaw. Żebyśmy trzymany w ręku papier mogli nazwać czasopismem, musi zostać on zarejestrowany zgodnie z prawem prasowym. Oprócz tego musi ukazywać się regularnie (tygodnik- co tydzień, dziennik codziennie, miesięcznik co miesiąc etc.) zawsze pod tym samym tytułem. Kolejnym ważnym kryterium jest posiadanie na stronie okładkowej daty oraz kolejnego numeru wydania.

Dziennikarz pisze tekst. Dobry, merytoryczny wartościowy tekst. Sprawdza źródła, ma lekkie pióro, pisze na interesujący temat który będzie atrakcyjny dla czytelników. Co dalej z tym artykułem? Czas na uporządkowanie których w czasopiśmie znajdziemy mnogość. Grafiki, listy punktowe, reklamy, diagramy czy wykresy. Czego innego spodziewać się można w czasopiśmie prawniczym a czego innego w magazynie o modzie.

Skład i łamanie czasopisma

Podstawowe zasady dotyczące składu czasopismSkładanie czasopisma wymaga nie tylko kreatywnością, ale również wyobraźni przestrzennej. Atrakcyjna wizualnie i uporządkowana treść przyciągnie czytelników, zbyt duża ilość przypadkowych bodźców na stronie może być zniechęcająca, męcząca oko i sprawiać wrażenie nieprofesjonalnej.

Osobą odpowiedzialną za składanie czasopisma jest tak zwany składacz- dawniej zecer. On przygotowuje matryce, czyli gotowe projekty stron. Dobrą praktyką jest używanie do tego celu programu DTP, pomocnego przy składaniu tekstu. Jest to profesjonalne nadrzędzie pracy niezbędne w każdej profesjonalnej redakcji. Przygotowując odpowiedni layout gazety, warto poświęcić trochę czasu na dobór jak najlepszych jakościowo i dopasowanych tematycznie do treści, grafik i zdjęć. Zawsze należy załączać odpowiednie do druku i papieru sterowniki do grafik, w przeciwnym wypadku zdjęcia mogą zostać wydrukowane za ciemne lub za jasne.

Układ typograficzny i krój czcionki wybieramy i dostosowujemy pod czytelnika, podobnie wybieramy zamieszczone w wydawnictwie reklamy. Muszą być odpowiednio przygotowane przez profesjonalnego grafika. Dla początkujących wydawców ważna informacja – należy ostrożnie dobierać treść zamieszczonych w periodyku reklam. Nie mogą być wulgarne, muszą być zgodne z prawem prasowym i estetyczne. To bardzo ważna uwaga, Należy zawsze oznaczać treści sponsorowane.

Odpowiedzialność cywilna za treści opublikowane w czasopiśmie zawsze ponosi wydawca, ale także redaktor czy osoba która dopuściła do opublikowania treści. Należy zawsze upewnić się że publikowane treści nie naruszają prawa prasowego oraz dobór osobistych osób o których piszemy. W przeciwnym razie należy liczyć się z konsekwencjami.

Korekta

Kolejną bardzo ważna składu czasopisma jest korekta. Osoby odpowiedzialne za poprawność językową treści, upewniają się że teksty nie zawierają błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych etc. Nic tak nie zniechęca czytelnika jak niedbalstwo w tym zakresie. Za poprawność rzeczową artykułów zawsze ostatecznie odpowiada natomiast osoba redaktora naczelnego.

Dowiedz się Więcej

Możesz również polubić…