Usługi DTP – co to takiego?

Czym są usługi DTP?

DTP- Destkop Publishing, czyli w tłumaczeniu publikowanie na biurku, zza biurka, oznacza kompleksowe przygotowanie danej publikacji do druku, tzw. przygotowalnię. Przygotowalnia, jako swobodne określenie wszystkich czynności pozostała, jednak zakres tych czynności zmieniał się w zależności od rozwoju technologii druku. Pierwotnie przygotowalnia obejmowała ręczny skład tekstu wykonywany jeszcze w zecerni oraz montaż zakończony procesem przygotowania materiałów w naświetlarni.

Wraz z nastaniem komputerów większość czynności przeniosła się do tego wynalazku. Dzięki specjalistycznemu oprogramowaniu materiał składano w komputerze, by dalej powielać go metodami już poligraficznymi. Dzisiaj DTP jest kompleksowym zarządzaniem wszystkimi czynnościami dot. publikacji łącznie z procesami komputerowego sterowania urządzeniami wykorzystywanymi w procesie powielania.

Osoba wykonująca czynności DTP musi perfekcyjnie posługiwać się najnowocześniejszymi programami służącymi do projektowania publikacji : Photoshop, Illustrator czy Indesign, ale musi również znać techniki druku, procedury kalibracji, umieć ocenić właściwie gotową pracę pod kątem jakości edycji.

Etapy DTP

Etap I

Grafik DTP otrzymuje od zleceniodawcy, klienta, redakcji ostateczny materiał tekstowy bez/z materiałem ilustracyjnym. Wprowadza tekst do programu, “wlewa tekst”, by otrzymać wstępną wersję objętości. W tym czasie planuje się wielkość czcionki, jej charakter, dobiera się wielkość liternictwa z podziałem na treść, tytuły, śródtytuły, podpisy pod zdjęciami, etc. Następnie w programach graficznych opracowuje ewentualny materiał ilustracyjny do publikacji, czyli różnego rodzaju schematy, tabele, zdjęcia, rysunki… Grafik musi poświęcić odpowiednią ilość czasu każdej ilustracji oddzielnie. Czyści je, czasem jeszcze przycina, pracuje nad kolorami.

Etap II

Etap drugi to łamanie tekstu. Grafik musi poświęcić czas każdej stronie indywidualnie, tworzy wygląd ostateczny publikacji. Po tej czynności każda ze stron musi wyglądać tak jak przewidywał to projekt edytorski, lub sam grafik na bieżąco go tworzy w zależności od posiadanego materiału. Każda strona musi zawierać zaplanowany dla niej tekst, dobraną odpowiednio ilustrację czy inny materiał wizualizacyjny dla tekstu. Powstają ostatecznie tytuły, paginacja, wszelkie odnośniki.

Etap III

Korekta całości.

Etap IV

Przygotowanie pliku do druku, w pliku zawarte są informacje na temat rodzaju papieru, techniki druku, kolorystyki, marginesów, spadów, rastrów. Materiał zapisywany jest w PDF i wysłany na konkretną maszynę drukarską. 

Firmy świadczące usługi DTP:

Adres: os. Oświecenia 55/85, 31-636 Kraków
Telefon: 12 31-44-998
E-mail: [email protected]

  • Studio Graficzne B612

Adres: ul. Gdańska 54, 90-612 Łódź
Telefon: 42 633-61-27
E-mail: [email protected]

  • rewersart

Adres: ul. Sosnowa 26, 45-405 Opole
Telefon: +48 601 611 172
E-mail: [email protected]

  • Studio EDITIO

Adres: ul. Pułaskiego 1/19, 05-800 Pruszków
Telefon: 22 730-43-83
E-mail: [email protected]

  • OpenColor Studio

Adres: ul. Batuty 1 lok.1103, 02-743 Warszawa
Telefon: 22 118-50-86
E-mail: [email protected]

Możesz również polubić…